Fra bokskapet

Godbiter fra bokskapet

Her er noen utvalgte eksklusive bøker fra våre innerste gjemmer: sett markøren over bildene for forstørrelse eller annet bilde.
Brukere med berøringsskjerm: trykk bildene for nytt bilde.
Bøkene bestilles ved å sette inn boknummeret (DRA######) i søkeskjemaet. Trykk deretter "bestill" etter bokbeskrivelsen som kommer opp. Eller benytt vår mail.


Kongelig forordning

bokbilde bokbilde

"FORORDNING INDEHOLDENDE NÆRMERE BESTEMMELSER angaaende bytte og byttes deling ved land-militair-etaten". Kiøbenhavn, den 10de Martii 1813. Trykt hos Johan Frederik Schultz). 8vo. 47 s. Heftet uten omslag. Gjennomgående fuktskjold. Skrift i eldre hånd på tittelbl. bl.a. "Nordre Hedemarkske" og "Totenske Compagnier". Heri inbefattet "Material-Register" og "Schema for Bytteberegninger".
NOK 400
DRA208084

 

Avtale mellom Danmark-Norge og Storbritania

bokbilde bokbilde

"RATIFICATION PAA DET ATTER IGIEN FORNYEDE OG FORLÆNGEDE CARTEL" med Hans Storbrittanniske Majestæt og Churfyrstelige Durchlauchtighed til Brunsvig-Lyneborg etc. etc. Christiansborg Slot, den 17de December, Ao. 1767. P.E. v. Gähler J.G. v. Reiche Christian. Kjøbenhavn 1767.Trykt hos Nicolaus Christian Høpffner. 8vo. (8) s. Monogrammer i tresnitt. Ettbladstrykk Mindre rifter. Gjennomgående fuktskjold. "Nr.10" i eldre hånd påført på tittelbl. Avtale mellom Danmark-Norge og Storbritania om håndtering av desertører.
NOK 400
DRA208085

Norske manns- og kvinnenavn

norsk navnebog norsk navnebog

AASEN, IVAR. "Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne". (1. utg.). Kristiania 1878. (P.T. Mallings Boghandel). 8vo. (4), 107, (1) s. Nyere sjirtingryggbd. Pen. Litt beskåret. Ubetydelige rifter i de to siste bl. Siste side litt flekket.
Halvorsen I, s. 30.
NOK 700
DRA72486

 

Oversikt over geistlige

geistlig register geistlig register

"DANMARKS OG NORGES SAMT HERTUGDØMMENES SLESVIG, HOLSTEEN ETC. ETC. GEISTLIGE STAT, med hosføyede register, saaledes, som den befindes til November Maaneds Udgang 1785". Kiøbenhavn 1786. (trykt hos Directeur P.M. Høpffner). 8vo. 105, (26) s. Samt. marmorert pappbind. Rifter i/ved ryggstripen, forøvrig pen. Stempler på forsatsbl.
Disse oversiktene over de geistlige ble utgitt årlig i årene 1751-1800 (Bibl. Dan. III, 939).
NOK 500
DRA72536

Drama i fem akter

Bianca af Toredo Bianca af Toredo

WINCKLER, K.G.TH.: "Bianca af Toredo, Drama i fem Acter", metrisk oversat af M.A. Boye. Christiania 1822. Trykt og forlagt af Jacob Lehmann. 8vo. (6), 157, (1) s. Nyere pappbd. med sprengt dekor og skinn tittelfelt på ryggen. Mindre rifter i 2 bl., forøvrig meget pen. Navn i eldre hånd.

Karl Gottfred Theodor Winckler (el. Winkler) (f. 1775) var tysk jurist og dikter fra Dresden. "Bianca von Toredo" var hans første dramatiske verk (1806). Det ble meget populært, og ble oversatt til mange språk. Matthias Andreas Boye (1796-1872) var fra Kongsberg, ble adjunkt på nyopprettede Drammens lærde Skole i 1817 og overlærer samme steds i 1819, senere Tollkasserer i Kristiansund og i Larvig, stortingrepresentant og medlem av Vitenskapsselskapet i Trondheim. Han har dedikert denne gjendiktningen til sin kone: "Sin elskede Hustru Hanna født Birckner helliget af Oversætteren" (Jfr. Halvorsen I, s. 422).

NOK 750
DRA213867

 

Planting av piletrær

planting av pil planting av pil

DAHL, F.A.:"Om Plantning af Pil, (Salix), tjenlig til Tøndebaand, Kurvmagerarbeide og levende Hegn". Bundet sammen med: "Vandhusgjødselens Tilgodegjørelse" og "Kortfattet Anvisning til Fabrikation af Drainsrør". Christiania 1864/1865/1864. (P.T. Mallings Forlagsboghandel). 8vo. 16+16+18 s. + 2 foldede plansjer (drainsrør). Illustrert i teksten med tresnitt. Samt. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler.

Frederik August Dahl (1818-90) var den første direktør på Den høiere Landbruksskole på Ås (Halvorsen II, s. 101).

NOK 700
DRA210313

Dansk folkebok

fortunatus' pung fortunatus' pung

ANONYM:) "En Lystig Historie om Fortunatus's Pung og hans Ønskehat". Kjøbenhavn 1816. (Trykt i Thieles Bogtrykkeri). 8vo. 128 s. Tittelvignett i tresnitt. Samt. gråblått omsl. Rifter i omsl. Materien pen.

Dansk "folkebok" myntet på de brede lag, basert på gamle europeiske sagn og legender. Herværende historie er ant. av tysk opprinnelse og ble første gang trykket på tysk i Augsburg 1509. (Jfr. Nord. Leks. for Bogvæsen I, s.315 og Bibl. Dan. IV, 498). Heftet har tilhørt den no. folkelivsgransker Rikard Berge og hans signatur "R. Berge 1922" er skrevet med blyant på tittelbladet.

NOK 300
DRA210908

 

Innbundet gårdsregnskap

Gaardsregnskab Gaardsregnskab

SCHRØDER, J. Gaardsregnskab for den Norske Bonde, med Et sammenhængende femaarigt Regnskab over navngiven Gaard, af -. Christiania 1860. (Feilberg & Landmarks Forlag; påklistret etikett). 8vo. (4), 57, (30) s. Nytt skinnbd. med marmorerte dekler og med orig. omsl. medbundet. Det orig. omsl. med skrammer som er fagmessig restaurert. Tabellene bakerst noe stokket om under ombrekkingen. Bi. Navn på foromsl.

Johan Christopher Hans Schrøder (f. 1824) fra Christiania ble bonde og drev gården Voll i Bærum før han emigrerte til Minnesota og ble farmer der. Senere drev han farm i Costa Rica og ble også amerikansk konsul der. Gårdsregnskapene er fra hans egen gård Voll, og er meget detaljert bl.a. med navngitte tjenestefolk og husdyr (Halvorsen V, 169). Sjelden!

NOK 750
DRA209594

Gammel statsvitenskap

Statsvidenskabernes Studium Statsvidenskabernes Studium

MONRAD, J.F. "Indledning til Statsvidenskabernes Studium. Den historiske Deels andet Hefte (av 2), indeholdende en Fremstilling af den romeriske Statsforfatning fra den juliske Lov til Principatet". Christiania 1860. (Trykt hos Brøgger & Christie). 8vo. (12), 304 s. Nytt blågrått helsjirtingbd. med orig. omsl. medbundet. Ubeskåret. Rifter i orig. omsl. rep. med rispapir, forøvrig meget pen.
Første hefte kom i 1854. (Halvorsen IV, 87 og Bang 595). På innsiden av foromslaget har følgende dedikasjon; "Herr Biskop Arup Med Høiagtelse ærbødigst fra Forfatteren".
NOK 900
DRA210169

 

Nordens mytologi

Nordens Mythologi Nordens Mythologi

WIBORG, K.F."Fremstilling af Nordens Mythologi for dannede Læsere". Kjøbenhavn 1843. (H.C. Kleins Forlag - Trykt hos Louis Klein). 8vo. (2), XX, (4), 278, (1; Rettelser), (1 blank) s. + 1 rosa blad med bokliste fra forlaget. Litografert tittelvignett. Orig. kartonert innbd. Bindet noe slitt. Noen understrekn. og anmerkn. med blyant. Nydelig håndskrevet hilsen på innsiden av forstasbladet "Til Herr Procurator Nergaard fra Bergen" fra "Ders Dem bestandig Mindende Fætter Magnus Hveberg" anno 1843.
NOK 300
DRA210729

Gudelære og heltesagn

Nordmændenes Gudelære Nordmændenes Gudelære

MUNCH, P.A. "Nordmændenes Gudelære i Hedenold, tilligemed de vigtigste Heltesagn, fremstillede av -." Christiania 1847. (Johan Dahl). 8vo. (8), 168 s. Priv. sort skinnbd. med marmorerte dekler og enkel gulldekor på ryggen. Beskjedne skader i bindet. Litt bruning på de første og siste blader i materien. Forøvrig pent eksemplar. Ex libris på forsats. Navn på smusstittelbladet. Noen marganmerkn. og understrekninger.
NOK 500
DRA208462

 

Stålstikk til Goethes verker

Goethe bildegalleri Goethe bildegalleri

"Galleri zu Goethe's sämmtlichen Werken" nach Zeichnungen von W. Kaulbach und seinem Schülern, in Stahl gestochen von Steifensand, Weber, Merz, Thaeter, Hoffmann a.A. Stuttgart und Tübingen 1841. (J.G. Cotta'scher Verlag). 8vo. s. 40 Scenen in Stahl. Marmorierter Pappband der Zeit. Etwas berieben und bestossen. Leicht stockfleckig.
NOK 1.200
DRA210275

Nøkkelroman av Sigurd Christiansen

Blodet Blodet

CHRISTIANSEN, SIGURD: "Blodet". Roman. (1. utg., 1. oppl.). Kristiania 1923. (Gyldendalske Bokhandel). 8vo. (4), 404 s. Orig. brunt dekorert helsjirtingbd. Noe slitt ved kapitélene. Nesten gjennomgående fuktskjolder. Delvis sprukket i fremre, indre fals. Navn på forsatsbl. Ex libris på forsats.
Iflg. biograf Tor Bomann-Larsen er dette nøkkelromanen i forfatterskapet, og p.g.a. gjenkjenneligheten med forfatterens eget liv er den ikke med i samlede verker. Sjelden!
NOK 1.500
DRA213378

 

Stein Mehrens debut

bokbilde bokbilde

MEHREN, STEIN: "Gjennom stillheten en natt. Dikt av -. Oslo 1960 (Aschehoug)."
8vo. 79, (2) s. Orig. omsl. Svak kantslittasje. Vedlagt avisdikt ("Gaten til de tredve år") av Mehren har gitt litt bruning på smusstittelbl. Debut!
NOK 650
DRA214553

Tor Obrestads debut

bokbilde bokbilde

OBRESTAD, TOR: "Kollisjon". Dikt. Oslo 1966 (Gyldendal).
8vo. 75 s. Orig. omsl. Meget pen. Debut! (kom også samtidig med novellesamlingen "Vind").
NOK 250
DRA214552

 

Einar Øklands debut

bokbilde bokbilde

ØKLAND, EINAR: "Ein gul dag". Oslo 1963 (Cappelen).
8vo. 61 s. Orig. omsl. Meget pen. Debut!
NOK 500
DRA214554

Harald Sverdrups gjennombrudd

bokbilde bokbilde

SVERDRUP, HARALD: "Han finner sin elskede". Oslo 1953 (Aschehoug).
8vo. 59 s. Orig. omsl. Svak kantslittasje. Dikterens tredje bok, men hans egentlige debut og gjennombrudd som lyriker. Hilsen fra forfatteren (sign.) på smusstittelbladet.
NOK 500
DRA214551

 

Jan Erik Volds fjerde, nummerert

bokbilde bokbilde

JAN ERIK VOLD: "Svingdør". Oslo 1967. (Forening for Norsk Bokkunst).
8vo. Upaginert s. Typografi og illustrasjoner ved Kari Norby. Orig. omsl. Ryggen ubetydelig bleket, forøvrig meget pen. Nr. 196 av 700 nummererte ekemplarer.
NOK 350
DRA214550


Følgende "godbiter" hører kanskje mer hjemme i bokhvelvet. .. men her er de nå likevel

«Atlas Minor» : tidlig verdensatlas av grunnleggeren av moderne kartografi


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

MERCATOR, GERARD: Atlas Minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis æneis tabulis auctur atque illustratus. (Excusum in ædibus Indoci Hondij veneunt etiam apud Corneliu Nicolai item apud Ioannem Ianssoniu Arnhemi). (1. latin edition) Amsterodami (Amsterdam) 1607. Oblong 4to. (17x23cm.) s. 335 leaves (unpaginated) with 1 copper-engraved allegoric title leaf and 1 additional allegorical plate, as well as 151 engraved maps. Cont. full vellum with title (paper label) on spine and gilt name "TRANQUAIR HOUSE" on front board Some waterstaining through out the book, some bumped corners and minor tears. Cracked in inner front hinge. Ex libris of "The Right Hon.ble Charles Earl of Tranquair 1708" on titles verso.

Gerard Mercator (1512-1594) was the dutch cartographer who was the first to use the term "Atlas" (1585). The Flemish engraver and cartographer Jodocus Hondius (1563-1612), bought Mercator's plates after his death, and published this reduced version of Mercators folio "Atlas sive Cosmographis", and added some 36 of his own maps. This is the first edition of the "pocketversion" "Atlas Minor", which Hondius published together with his partners Cornelius Claesz and Johannes Janssonius. It became a large success, and was translated into several languages and issued in c. 40 editions. This very copy has belonged to the Traquair House Library in Scotland, formed between 1700 and 1740 by Earl Charles, in a house that is claimed to be the oldest continually inhabited house in Scotland. Rare!

NOK 90.000
DRA212953

Norges Gamle Love indtil 1387


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

Ifölge offentlig Foranstaltning og tillige med Understöttelse af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab udgivne ved R. Keyser og P.A. Munch (bd. I-III), Gustav Storm (bd. IV), Gustav Storm og Ebbe Hertzberg (bd. V) I-V + suppl. til "Femte Binds 1ste Hefte". Christiania 1846 / 1848 / 1849 / 1885 / 1895 / 1890. (Trykt hos Chr. Grøndahl / Grøndahl & Søn). 4to. XII, 463, (3) + X, (2), 523 + XV, (2), 310 + XXVI, 797+19 facsimiler i farver + (1), (3 blanke), 16+6 facsimiler i farver på kartong. s. Sjirtingryggbd. med nye tittelfelt på ryggene Bd. V og suppl.bindet med eldre - og bd. I, II, III og IV med nye burgunder rygger. Bd. I også med nye kartongdekler. Alle bind med nye forsatser. Med unntak av litt kantslittasje, litt bruning og litt falmede dekler: et pent, skånsomt restaurert (ved Lisa Bøthun) og komplett sett. Stempler i siste bd.
Jfr. bl.a. Halvorsen IV, s. 182 og V, s. 479-80).

NOK 7.500
DRA72631

«Canones Concilii Provincialis Coloniencis» : etter Hermann von Wied; erkebiskop av Köln 1477-1552


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

CANONES CONCILII PROVINCIALIS COLONIENCIS Anno 1536 celebrati. Quibus nuperrime hæc addita sunt. Formula ad quam vivitatio intra Diocesim Coloniensen exigitur. Reformatio cleri ad correctionem vitæ & morum. Statuta synodalia D. Valentini Episcopi Hildesensis. Formula vivendi canonicorum, vicariorum, & aliorum presbyterorum secularium (Bound together with;) ENCHIRIDIUM CHRISTIANAE INTITUTIONIS in Concilio Provinciali Coloniensi editum, opus omnibus ver æ pietatis cultoribus longe utilissimum. ... Venetijs (Venezia) 1543. (apud Ioannum Francesium; Giovanni Francesi). 8vo. s. (16; index) pp., Fol. 1-168+(48) pp., Fol. 1-464. Woodcut initials and printers device on title-leaves. 19th century full leather binding in tree-marbled calf with gilt decorations on spine and boards, 5 raised bands and gilt edges (Bound by F. Bedford) Inner hinges partly cracked. Binding nicely mended. Materia nice and clean. Bookowners name in old hand on free-leaf; "Hieronymi Alterij 1549 27. May". Ex libris on inner front board "Ex Musæo Huthi".

Hermann von Wied of Cologne (Köln) (1477-1552) was the archbishop who called a provincial council in 1536 to institute reforms. The canons enacted there were published in 1538 with an Encheridion (handbook or manual) based on the Apostles' Creed, the seven sacraments, the Lord's Prayer, and the decalogue. Martin Bucer, who had worked on various church order, was brought to Cologne by Hermann in Feb. 1542. Bucer began work on a church order based largely on the 1533 Brandenburg-Nuremberg Order of Andreas Osiander and Johann Brenz. Philipp Melancthon, brought to Cologne in May 1543, revised and enlarged the doctrinal portion. The order, adopted in July, was published in October. A slightly revised German version was published in Nov. 1544. An amended Latin version was published in 1545. An English translation of the Latin version, A Simple, and Religious Consultation , was published in London on Oct. 30, 1547, and an amended edition was published in 1548. Various sections were printed separately. The 1549 BCP is indebted to this book in its calendar and in almost every rite. The Cologne chapter published a rejoinder, first in German and then in Latin, Antididagma, which supplied a few phrases in the first Prayer Book. Hermann was excommunicated and deposed by Pope Paul III in 1546 (See: An Episcopal Dictionary of the Church, ...). Hence this is an early edition, bound by the renowned English bookbinder Francis Bedford (1799-1883). The book has belonged, among others, to Henry Huth (1815-78); an English merchant banker and prominent bibliophile. Rare!

NOK 20.000
DRA215169

Dansk Engelsk Ordbok fra 1779


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

WOLFF, ERNST: En dansk og engelsk Ord-Bog. Sammenskrevet af -. (1. utgave). London 1779. (Trykt . af Frys, Couchman, og Collier på Forfatterens egen Bekostning). 4to. Upaginert s. (281) bl. Samt. semsket speilbind med 5 opphøyde ryggbånd og rødt tittelfelt Fagmessig forsiktig restaurert. Bokormspor i indre falser. Noe skjoldet på de ca. 10 første bl.

Ernst Wolff (1734-1808) var norsk forretningsmann fra Kristiania og dansk konsul i London, og har der formodentlig følt et sterkt behov for å lage denne første systematiske dansk-engelske ordbok. Den ble viktig for det norske handelsborgerskapets utstrakte handel med England (Jfr. bl.a. Ehrencr.-Müller IX, s. 166). En av dem var åpenbart Christian Blom (1782-1861) - sjøkaptein, skipsreder og komponist fra Drammen. På forsatsbladet står håndskrevet følgende dedikasjon: "A present to John Miller Wick 1834 from Christian Blom". Miller var formodentlig en skotsk forretningsforbindelse, som det var praktisk hadde ordboken. Men Blom var først og fremst kjent som musiker og komponist. Han skrev bl.a. musikken til Bjerregaards "Sønner av Norge", som var vår "kronede norske nasjonalsang" til den uoffisielt ble avløst av "Ja, vi elsker" tre år etter Bloms død ( Jfr. bl.a. P.O. Borgen: Drammen byleksikon s. 25). Viktig bok med spennede proviniens i et uvanlig bind!

NOK 3.500
DRA215252