Fra bokskapet

Godbiter fra bokskapet

Her er noen utvalgte eksklusive bøker fra våre innerste gjemmer: sett markøren over bildene for forstørrelse eller annet bilde. OBS! Noen av disse er utsolgt. Galleriet vil bli oppdatert rett over påske.
Brukere med berøringsskjerm: trykk bildene for nytt bilde.
Bøkene bestilles ved å sette inn boknummeret (DRA######) i søkeskjemaet. Trykk deretter "bestill" etter bokbeskrivelsen som kommer opp. Eller benytt vår mail.


Kongelig forordning

bokbilde bokbilde

"FORORDNING INDEHOLDENDE NÆRMERE BESTEMMELSER angaaende bytte og byttes deling ved land-militair-etaten". Kiøbenhavn, den 10de Martii 1813. Trykt hos Johan Frederik Schultz). 8vo. 47 s. Heftet uten omslag. Gjennomgående fuktskjold. Skrift i eldre hånd på tittelbl. bl.a. "Nordre Hedemarkske" og "Totenske Compagnier". Heri inbefattet "Material-Register" og "Schema for Bytteberegninger".
NOK 400
DRA208084

 

Avtale mellom Danmark-Norge og Storbritania

bokbilde bokbilde

"RATIFICATION PAA DET ATTER IGIEN FORNYEDE OG FORLÆNGEDE CARTEL" med Hans Storbrittanniske Majestæt og Churfyrstelige Durchlauchtighed til Brunsvig-Lyneborg etc. etc. Christiansborg Slot, den 17de December, Ao. 1767. P.E. v. Gähler J.G. v. Reiche Christian. Kjøbenhavn 1767.Trykt hos Nicolaus Christian Høpffner. 8vo. (8) s. Monogrammer i tresnitt. Ettbladstrykk Mindre rifter. Gjennomgående fuktskjold. "Nr.10" i eldre hånd påført på tittelbl. Avtale mellom Danmark-Norge og Storbritania om håndtering av desertører.
NOK 400
DRA208085

Norske manns- og kvinnenavn

norsk navnebog norsk navnebog

AASEN, IVAR. "Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne". (1. utg.). Kristiania 1878. (P.T. Mallings Boghandel). 8vo. (4), 107, (1) s. Nyere sjirtingryggbd. Pen. Litt beskåret. Ubetydelige rifter i de to siste bl. Siste side litt flekket.
Halvorsen I, s. 30.
NOK 700
DRA72486

 

Oversikt over geistlige

geistlig register geistlig register

"DANMARKS OG NORGES SAMT HERTUGDØMMENES SLESVIG, HOLSTEEN ETC. ETC. GEISTLIGE STAT, med hosføyede register, saaledes, som den befindes til November Maaneds Udgang 1785". Kiøbenhavn 1786. (trykt hos Directeur P.M. Høpffner). 8vo. 105, (26) s. Samt. marmorert pappbind. Rifter i/ved ryggstripen, forøvrig pen. Stempler på forsatsbl.
Disse oversiktene over de geistlige ble utgitt årlig i årene 1751-1800 (Bibl. Dan. III, 939).
NOK 500
DRA72536

Drama i fem akter

Bianca af Toredo Bianca af Toredo

WINCKLER, K.G.TH.: "Bianca af Toredo, Drama i fem Acter", metrisk oversat af M.A. Boye. Christiania 1822. Trykt og forlagt af Jacob Lehmann. 8vo. (6), 157, (1) s. Nyere pappbd. med sprengt dekor og skinn tittelfelt på ryggen. Mindre rifter i 2 bl., forøvrig meget pen. Navn i eldre hånd.

Karl Gottfred Theodor Winckler (el. Winkler) (f. 1775) var tysk jurist og dikter fra Dresden. "Bianca von Toredo" var hans første dramatiske verk (1806). Det ble meget populært, og ble oversatt til mange språk. Matthias Andreas Boye (1796-1872) var fra Kongsberg, ble adjunkt på nyopprettede Drammens lærde Skole i 1817 og overlærer samme steds i 1819, senere Tollkasserer i Kristiansund og i Larvig, stortingrepresentant og medlem av Vitenskapsselskapet i Trondheim. Han har dedikert denne gjendiktningen til sin kone: "Sin elskede Hustru Hanna født Birckner helliget af Oversætteren" (Jfr. Halvorsen I, s. 422).

NOK 750
DRA213867

 

Planting av piletrær

planting av pil planting av pil

DAHL, F.A.:"Om Plantning af Pil, (Salix), tjenlig til Tøndebaand, Kurvmagerarbeide og levende Hegn". Bundet sammen med: "Vandhusgjødselens Tilgodegjørelse" og "Kortfattet Anvisning til Fabrikation af Drainsrør". Christiania 1864/1865/1864. (P.T. Mallings Forlagsboghandel). 8vo. 16+16+18 s. + 2 foldede plansjer (drainsrør). Illustrert i teksten med tresnitt. Samt. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler.

Frederik August Dahl (1818-90) var den første direktør på Den høiere Landbruksskole på Ås (Halvorsen II, s. 101).

NOK 700
DRA210313

Dansk folkebok

fortunatus' pung fortunatus' pung

ANONYM:) "En Lystig Historie om Fortunatus's Pung og hans Ønskehat". Kjøbenhavn 1816. (Trykt i Thieles Bogtrykkeri). 8vo. 128 s. Tittelvignett i tresnitt. Samt. gråblått omsl. Rifter i omsl. Materien pen.

Dansk "folkebok" myntet på de brede lag, basert på gamle europeiske sagn og legender. Herværende historie er ant. av tysk opprinnelse og ble første gang trykket på tysk i Augsburg 1509. (Jfr. Nord. Leks. for Bogvæsen I, s.315 og Bibl. Dan. IV, 498). Heftet har tilhørt den no. folkelivsgransker Rikard Berge og hans signatur "R. Berge 1922" er skrevet med blyant på tittelbladet.

NOK 300
DRA210908

 

Innbundet gårdsregnskap

Gaardsregnskab Gaardsregnskab

SCHRØDER, J. Gaardsregnskab for den Norske Bonde, med Et sammenhængende femaarigt Regnskab over navngiven Gaard, af -. Christiania 1860. (Feilberg & Landmarks Forlag; påklistret etikett). 8vo. (4), 57, (30) s. Nytt skinnbd. med marmorerte dekler og med orig. omsl. medbundet. Det orig. omsl. med skrammer som er fagmessig restaurert. Tabellene bakerst noe stokket om under ombrekkingen. Bi. Navn på foromsl.

Johan Christopher Hans Schrøder (f. 1824) fra Christiania ble bonde og drev gården Voll i Bærum før han emigrerte til Minnesota og ble farmer der. Senere drev han farm i Costa Rica og ble også amerikansk konsul der. Gårdsregnskapene er fra hans egen gård Voll, og er meget detaljert bl.a. med navngitte tjenestefolk og husdyr (Halvorsen V, 169). Sjelden!

NOK 750
DRA209594

Gammel statsvitenskap

Statsvidenskabernes Studium Statsvidenskabernes Studium

MONRAD, J.F. "Indledning til Statsvidenskabernes Studium. Den historiske Deels andet Hefte (av 2), indeholdende en Fremstilling af den romeriske Statsforfatning fra den juliske Lov til Principatet". Christiania 1860. (Trykt hos Brøgger & Christie). 8vo. (12), 304 s. Nytt blågrått helsjirtingbd. med orig. omsl. medbundet. Ubeskåret. Rifter i orig. omsl. rep. med rispapir, forøvrig meget pen.
Første hefte kom i 1854. (Halvorsen IV, 87 og Bang 595). På innsiden av foromslaget har følgende dedikasjon; "Herr Biskop Arup Med Høiagtelse ærbødigst fra Forfatteren".
NOK 900
DRA210169

 

Nordens mytologi

Nordens Mythologi Nordens Mythologi

WIBORG, K.F."Fremstilling af Nordens Mythologi for dannede Læsere". Kjøbenhavn 1843. (H.C. Kleins Forlag - Trykt hos Louis Klein). 8vo. (2), XX, (4), 278, (1; Rettelser), (1 blank) s. + 1 rosa blad med bokliste fra forlaget. Litografert tittelvignett. Orig. kartonert innbd. Bindet noe slitt. Noen understrekn. og anmerkn. med blyant. Nydelig håndskrevet hilsen på innsiden av forstasbladet "Til Herr Procurator Nergaard fra Bergen" fra "Ders Dem bestandig Mindende Fætter Magnus Hveberg" anno 1843.
NOK 300
DRA210729

Gudelære og heltesagn

Nordmændenes Gudelære Nordmændenes Gudelære

MUNCH, P.A. "Nordmændenes Gudelære i Hedenold, tilligemed de vigtigste Heltesagn, fremstillede av -." Christiania 1847. (Johan Dahl). 8vo. (8), 168 s. Priv. sort skinnbd. med marmorerte dekler og enkel gulldekor på ryggen. Beskjedne skader i bindet. Litt bruning på de første og siste blader i materien. Forøvrig pent eksemplar. Ex libris på forsats. Navn på smusstittelbladet. Noen marganmerkn. og understrekninger.
NOK 500
DRA208462

 

Stålstikk til Goethes verker

Goethe bildegalleri Goethe bildegalleri

"Galleri zu Goethe's sämmtlichen Werken" nach Zeichnungen von W. Kaulbach und seinem Schülern, in Stahl gestochen von Steifensand, Weber, Merz, Thaeter, Hoffmann a.A. Stuttgart und Tübingen 1841. (J.G. Cotta'scher Verlag). 8vo. s. 40 Scenen in Stahl. Marmorierter Pappband der Zeit. Etwas berieben und bestossen. Leicht stockfleckig.
NOK 1.200
DRA210275

Nøkkelroman av Sigurd Christiansen

Blodet Blodet

CHRISTIANSEN, SIGURD: "Blodet". Roman. (1. utg., 1. oppl.). Kristiania 1923. (Gyldendalske Bokhandel). 8vo. (4), 404 s. Orig. brunt dekorert helsjirtingbd. Noe slitt ved kapitélene. Nesten gjennomgående fuktskjolder. Delvis sprukket i fremre, indre fals. Navn på forsatsbl. Ex libris på forsats.
Iflg. biograf Tor Bomann-Larsen er dette nøkkelromanen i forfatterskapet, og p.g.a. gjenkjenneligheten med forfatterens eget liv er den ikke med i samlede verker. Sjelden!
NOK 1.500
DRA213378

 

Stein Mehrens debut

bokbilde bokbilde

MEHREN, STEIN: "Gjennom stillheten en natt. Dikt av -. Oslo 1960 (Aschehoug)."
8vo. 79, (2) s. Orig. omsl. Svak kantslittasje. Vedlagt avisdikt ("Gaten til de tredve år") av Mehren har gitt litt bruning på smusstittelbl. Debut!
NOK 650
DRA214553

Tor Obrestads debut

bokbilde bokbilde

OBRESTAD, TOR: "Kollisjon". Dikt. Oslo 1966 (Gyldendal).
8vo. 75 s. Orig. omsl. Meget pen. Debut! (kom også samtidig med novellesamlingen "Vind").
NOK 250
DRA214552

 

Einar Øklands debut

bokbilde bokbilde

ØKLAND, EINAR: "Ein gul dag". Oslo 1963 (Cappelen).
8vo. 61 s. Orig. omsl. Meget pen. Debut!
NOK 500
DRA214554

Harald Sverdrups gjennombrudd

bokbilde bokbilde

SVERDRUP, HARALD: "Han finner sin elskede". Oslo 1953 (Aschehoug).
8vo. 59 s. Orig. omsl. Svak kantslittasje. Dikterens tredje bok, men hans egentlige debut og gjennombrudd som lyriker. Hilsen fra forfatteren (sign.) på smusstittelbladet.
NOK 500
DRA214551

 

Jan Erik Volds fjerde, nummerert

bokbilde bokbilde

JAN ERIK VOLD: "Svingdør". Oslo 1967. (Forening for Norsk Bokkunst).
8vo. Upaginert s. Typografi og illustrasjoner ved Kari Norby. Orig. omsl. Ryggen ubetydelig bleket, forøvrig meget pen. Nr. 196 av 700 nummererte ekemplarer.
NOK 350
DRA214550

«Brage og Idun» ... et romantisk tidsskrift med mange førstetrykk


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

BRAGE OG IDUN, et nordisk Fjærdingsårsskrift, udgivet, med Bistand af Danske, Svenske og Nordmænd, af Frederik Barfod. I-V (9 hefter bundet i 3 bind; alt som kom). København 1839-42. (Trykt paa Udgiverens Forlag hos Bianco Luna). 8vo. 316+(8), 256+(12), (259-590), (2) + (8), 388+(6), (389-580), (2) + (8), 296+(7), (298-550), (1), (1 blank)+(6), 232( s. + 7 foldede notebilag, 1 foldet stjernekart, 1 foldet stamtavle (slekten Rantzau) og 3 litografiske plansjer ((I.P. Raadsig/Em. Bærentzen lith. Inst.). Samt. skinnbd. med rik gulldekor på ryggen, marmorerte dekler og grønt snitt. Svak kantslittasje og støtte hjørner. Stamtavlen løs. Forøvrig et meget pent og tiltalende sett.


Povl Frederik Barfod (1811-1896) var da. forfatter, "Bondevenn" og grundtvigianer. Han redigerte og skrev en rekke artikler i dette, som ble et viktig litterært tidsskrift, ikke minst for studentskandinavistene. Her er førstetrykk av de fleste og største i dansk gullalder; Grundtvig, Blicher, Hauch, Oehlenschläger, H.C. Ørsted, Chr. Winther, m.fl., men også "Bergens Stift" og "En Vise om Hellig Olaf" av "Student Welhaven i Kristiania", "Vise fra Smålenene, (Udgiveren meddelt af Bonden M.P. Fosby)", flere dikt av "Student H. Nissen fra Kristiania", "Sarpsborg, (af kopist A. Munch i Kristiania", "Skandinaviske Reiseminder" av Fr. Hammerich; bl.a. "Reise i Egnen om Mjösen", "Dalvise", "Steinbryter-Vise", "Forslag til Ophævelsen af Grundlovens §2, sidte Passus" (Jødeparagrafen), "Medicinernes Kjæreste", "Den förste Omfavnelse", "Vord Lys!", "Kong Kristian den Andens Ballade", "Opsang" og "Skildvagt-Nyn" av "Kandidat" og "Arkivarius Wergeland, Kristiania", "Vaarklokken" og "Even og Aagat" (af Kandidat J. Moe i Kristiania", m.m. (Erslew I, s. 74)


NOK 4.000
DRA215835

«Jonas Rein: Samlede Digte» ... en eidsvollsmanns samlede dikt

bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

REIN, JONAS: Samlede Digte. I-II. Kiöbenhavn 1802. (Forlagt af Arntzen & Hartier - Trykt hos Beckström & Comp.). 8vo. 500, (2) s. + 2 litograferte tittelbl. + 2 kobberstikk som frontespiser etter H.A. Grosch; hvorav det ene (i 2. del) viser "Louvisenlund paa Eger" (ant. oppr. tegnet av C.A. Lorentzen). Samt. skinnbd. med marmorerte dekler, enkel gulldekor og rosa tittelfleltpå ryggen Svakt støtte hjørner, forøvrig pent sett. Navn i eldre hånd på tittelbl. i begge bind.


Jonas Rein (1760-1821) var prest, eidsvollsmann, dikter og aktivt medlem i Det Norske Selskab i Kjøbenhavn. I 1781 var han huslærer hos Peter Collett på Buskerud gård og 1783-85 bodde han i Drammen, senere også på Kongsberg. Han var bl.a. gift med Anna Cathrine Arbo fra Eiker, hvis svigerinne Louise Irgens Arbo, skal ha gitt navn til Louisenlund (på kobberstikket i bd. 2), som nærmere bestemt skal ha ligget ved Bingselven nær Bakke kirke i Øvre Eiker (Jfr. Hoem: Drammen og omland i gamle dager s. 17 og Halvorsen IV, s. 534).


NOK 1.200
DRA215992

«Olympiska spelen i Stockholm 1912» ... de femte olympiske sommerleker i Stockholm 1912


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

UGGLA, GUSTAF G:SON: Olympiska spelen i Stockholm 1912. En fullständig beskrifning i ord och bild af den femte olympiaden, de antika olympiska spelen och deras efterbildningar af -. Indledning af Öfverste V.G. Balck. Stockholm 1912. (Svenska Bokförlaget). Stor 8vo. (1), 725, (1) s. Meget rikt illustrert. Orig. blekrødt helsjirtingbd. med rik gulldekor og marmorert snitt. Meget pen. Navnestempel på sm.tittelbl.


NOK 1.500
DRA215771

«Anekdoter og Charader» ... hjemmehygge fra familien Thaulow


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

(THAULOW-FAMILIEN) Anekdoter og Charader. 2 Manuscripter (håndskrevet tittel på foromslag). U.st. U. år. 8vo. (1)+(15)+(5) s. Pappomslag fra omkr. 1900 Materien noe flekket. Stempel på innsiden av foromslag; "F. Thaulows Bibliothek Lb. No. 42/A-10".


I det medbundne, håndskrevne forordet står det bl.a.; "Efterstaaende 2 Manuscripter er sandsynligvis optegnede af et Medlem af Familien tidligt i dette Aarhundrede. Omkring Aarene 1860-70 blev det förste ; Anekdoterne af mig taget i Forvaring. Det havde da, saalenge jeg husker tilbage, slængt herreløst omkring i Doctorboligen ved Blaafarveværket, og jeg har aldrig hört, at Nogen har gjort Eiendomsret dertil gjeldende. Det andet Manuscript stammer utvivlsomt fra Familien og er muligens nedskrevet af Henriette eller Caroline Thaulow i Apenrade (Aabenraa i Danmark). Skriftrækkene minder ikke lidet om disses - dog navnlig sidstnævntes Haandskrift. Af mig er det efter min Faders Død fundet iblandt en Samling af Böger og Papirer i et ham tilhörende Pulterkammer. 1899. Fr. Thaulow" (sign.). Dette er formodentlig ikke maleren Johan Fredrik (Frits) Thaulow (1847-1906), men hans fem år eldre fetter Johan Fredrik Carl Gustav (også kaldt Fritz) T. (f. 1847), som var sønn av legen i "Doktorgården"; Heinrich Arnold T. (1808-94). Han antyder altså at det andre håndskriftet; "Charader", muligens er skrevet av hans tippoldemor Caroline Henriette Thaulow (1777-1852; f. Tugendreich Looft fra Vandsbæk; i dag bydelen Wandsbek i Hamburg). Manuskriptet er på tysk i gotisk håndskrift, og inneholder altså såkaldte "charader" (el. karader); en slags stavelsesgåter, som var populære som selskapsunderholdning i biedermeiertidens lune borgerlige hygge. Caroline var forøvrig tante til Henrik Wergeland og Camilla Collett, og mor til "badelegen" Heinrich Arnold T., grunnleggeren av Sandefjords - og Modum Bad. Det første håndskriftet, anekdotene, er små fornøyelige historier, nummerert 1-48, skrevet på norsk/dansk med latinske bokstaver. Alle handler om en viss "Herr Ix.", som later til å være en litt naiv, eldre borgerlig herre. Den første lyder sålledes: "Hr. Ix. havde en smuk Kone, som førhen havde været Maitresse hos en vis Förste. Dette pleiede han ikke sieldent at rose sig af med disse Ord. "Ja! Ja! De kan troe min Kaane har ogsaa havt fornæmme Bekiændtskaber". Nr. 33 lyder sålledes: "Engang var Talen i et Selskab om nogle Mosaitter der var gaaet over til den Christelige Religion. Hr. Ix. udlod sig derover saaledes: "De har virkeligen gjort Ret, thi det er dog noget forkjert ved de Jöder: for det förste læser de deres Bibel bagfra, og for det andet holder de deres Söndag om Löverdagen". I en av historiene nevnes Oehlenschlägers skuespill "Axel og Valborg", som kom i 1810. Historiene er følgelig ført i pennen etter dette. Anekdotene og gåtene gir et fornøyelig innblikk i romatikkens borgerlige lune humor og familiehygge, og den konkrete proviniensen gir dem en ekstra kulturhistorisk verdi.


NOK 4.000
DRA215952

«Passions du jeune Werther» ... Goethes Werthers lidelser fra Chr.VIIs bibliotek


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

(GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON:) Passion du jeune Werther. Petite Biblioteque de Campagne ou Collection de Romans. Paris 1786. (Cazin / Chez le Sr. Desinos, Ing.r et Libr.e de Sa Majesté Danoise, .). 12mo. (8x12)cm. (4), xxix, (1), 225, (1 blank) s. + kobberstikk med Werther dødscene (gravert av Chapuy) som frontespice + medbundet 12 s. kalender for året 1792. Eksklusivt rødt helskinnbind med rik gulldekor, bl.a. med det dansk-norske riksvåpen omkranset av ordenstegnene for Dannebrogordenen og Elefantordenen på begge dekler, indre denteller, håndsydde kapitéler, silkebetrukne forsatser og forsatsblad, og helt gullsnitt. Litt slitte hjørner, kantslittasje og rifter ved kapitélene. Materien gjennomgående pen. Et vakkert eksemplar. Navn "Bothilde Fog" og et nyere (1900-talls) ex libris på friblad.


Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ga ut sin berømte "Sturm und Drang"-roman "Die Leiden des Jungen Werthers" (no.: Unge Werthers lidelser) i 1774. Dette er den 6. franske utgaven, og ant. samme oversettelsen son den 3. utgaven fra 1777. Den er trolig oversatt av C. (el. M.) Aubry, som ant. er et pseudonym for den dansk-tyske greve Woldemar Friedrich von Schmettau (1749-94), med nære bånd til den dansk-norske kongen (Hans far var kommanderende general i Norge). Romanen er en av de viktigste i sin samtid, fikk enorm oppmerksomhet og betydning, ble raskt oversatt til mange språk og må regnes som en nøkkelroman i overgangen mellom opplysningstiden og romantikken. Herværende utgave er forsynt med et lengre forord av oversetteren, som nærmest er en forsvarstale for tidens tyske litteratur. Denne utgaven ble utgitt av den den berømte (forlags)bokhandler Cazin i Rue de Macons No. 31, som i utgiveråret hadde fått nye lokaler der, men er trykt i Geneve av Paul Barde. Det finns flere eksemplarer av denne på markedet. Dette eksemplaret har imidlertid en etikett fra omtrent samme tid, klebet over opplysningene om utgiver på tittelbladet, der det står: "A PARIS, Chez de Sr. Desinos, Ing.r Georgraphe et Libr.e de Sa Majesté Danoise, rue S. Jacques, au Globe, No. 254". Louis-Charles Desnos (1725-1805) var danskekongens bokhandler og geograf i Paris i årene 1769-89, antakelig med oppgave å skaffe kongen viktig, og kanskje særlig naturvitenskapelig litteratur i opplysningstidens Paris. De(s)nos var forøvrig forlegger for neste utgave av boken fra 1790. Danskekongen var på dette tidspunkt Christian VII, som jo er mest kjent for sin galskap og utsvevende levnet, men også for sin personlige og intelektuelle kontakt med flere av opplysningstidens store franske tenkere bl.a. Voltaire, d'Alembert og Diderot. Kongens livlege, venn, rådgiver og i praksis formynder Struensee, hadde jo også vært opplysningstidsmann. Goethe sto med ett ben i opplysningstiden, og med Werther, også med ett ben i romantikken. Hvem som reelt var bestiller av boken, vet vi naturligvis ikke. Kongen hadde p.g.a. sin galskap ingen reell myndighet, men hans intelektuelle interesse er hevet over tvil - og hoffspråket var fransk. Christian VII regjerte formelt fra 1766 til 1808. I herværende eksemplar er det medbundet en kalender fra året 1792, det året da den revolusjonære kalender ble innført (22. sept.), hvilket kan bety at boken muligens ble bundet inn det året. Uansett er dette en vakker, viktig og kuriøs bok fra en turbulent tid både politisk og litterært - og ikke minst en spennende proviniens (Goedeke 4/3, 202)


NOK 9.500
DRA215989

«Atlas Minor» : tidlig verdensatlas av grunnleggeren av moderne kartografi


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

MERCATOR, GERARD: Atlas Minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis æneis tabulis auctur atque illustratus. (Excusum in ædibus Indoci Hondij veneunt etiam apud Corneliu Nicolai item apud Ioannem Ianssoniu Arnhemi). (1. latin edition) Amsterodami (Amsterdam) 1607. Oblong 4to. (17x23cm.) s. 335 leaves (unpaginated) with 1 copper-engraved allegoric title leaf and 1 additional allegorical plate, as well as 151 engraved maps. Cont. full vellum with title (paper label) on spine and gilt name "TRANQUAIR HOUSE" on front board Some waterstaining through out the book, some bumped corners and minor tears. Cracked in inner front hinge. Ex libris of "The Right Hon.ble Charles Earl of Tranquair 1708" on titles verso.


Gerard Mercator (1512-1594) was the dutch cartographer who was the first to use the term "Atlas" (1585). The Flemish engraver and cartographer Jodocus Hondius (1563-1612), bought Mercator's plates after his death, and published this reduced version of Mercators folio "Atlas sive Cosmographis", and added some 36 of his own maps. This is the first edition of the "pocketversion" "Atlas Minor", which Hondius published together with his partners Cornelius Claesz and Johannes Janssonius. It became a large success, and was translated into several languages and issued in c. 40 editions. This very copy has belonged to the Traquair House Library in Scotland, formed between 1700 and 1740 by Earl Charles, in a house that is claimed to be the oldest continually inhabited house in Scotland. Rare!


NOK 90.000
DRA212953

Norges Gamle Love indtil 1387


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

Ifölge offentlig Foranstaltning og tillige med Understöttelse af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab udgivne ved R. Keyser og P.A. Munch (bd. I-III), Gustav Storm (bd. IV), Gustav Storm og Ebbe Hertzberg (bd. V) I-V + suppl. til "Femte Binds 1ste Hefte". Christiania 1846 / 1848 / 1849 / 1885 / 1895 / 1890. (Trykt hos Chr. Grøndahl / Grøndahl & Søn). 4to. XII, 463, (3) + X, (2), 523 + XV, (2), 310 + XXVI, 797+19 facsimiler i farver + (1), (3 blanke), 16+6 facsimiler i farver på kartong. s. Sjirtingryggbd. med nye tittelfelt på ryggene Bd. V og suppl.bindet med eldre - og bd. I, II, III og IV med nye burgunder rygger. Bd. I også med nye kartongdekler. Alle bind med nye forsatser. Med unntak av litt kantslittasje, litt bruning og litt falmede dekler: et pent, skånsomt restaurert (ved Lisa Bøthun) og komplett sett. Stempler i siste bd.
Jfr. bl.a. Halvorsen IV, s. 182 og V, s. 479-80).


NOK 7.500
DRA72631

«Canones Concilii Provincialis Coloniencis» : etter Hermann von Wied; erkebiskop av Köln 1477-1552


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

CANONES CONCILII PROVINCIALIS COLONIENCIS Anno 1536 celebrati. Quibus nuperrime hæc addita sunt. Formula ad quam vivitatio intra Diocesim Coloniensen exigitur. Reformatio cleri ad correctionem vitæ & morum. Statuta synodalia D. Valentini Episcopi Hildesensis. Formula vivendi canonicorum, vicariorum, & aliorum presbyterorum secularium (Bound together with;) ENCHIRIDIUM CHRISTIANAE INTITUTIONIS in Concilio Provinciali Coloniensi editum, opus omnibus ver æ pietatis cultoribus longe utilissimum. ... Venetijs (Venezia) 1543. (apud Ioannum Francesium; Giovanni Francesi). 8vo. s. (16; index) pp., Fol. 1-168+(48) pp., Fol. 1-464. Woodcut initials and printers device on title-leaves. 19th century full leather binding in tree-marbled calf with gilt decorations on spine and boards, 5 raised bands and gilt edges (Bound by F. Bedford) Inner hinges partly cracked. Binding nicely mended. Materia nice and clean. Bookowners name in old hand on free-leaf; "Hieronymi Alterij 1549 27. May". Ex libris on inner front board "Ex Musæo Huthi".


Hermann von Wied of Cologne (Köln) (1477-1552) was the archbishop who called a provincial council in 1536 to institute reforms. The canons enacted there were published in 1538 with an Encheridion (handbook or manual) based on the Apostles' Creed, the seven sacraments, the Lord's Prayer, and the decalogue. Martin Bucer, who had worked on various church order, was brought to Cologne by Hermann in Feb. 1542. Bucer began work on a church order based largely on the 1533 Brandenburg-Nuremberg Order of Andreas Osiander and Johann Brenz. Philipp Melancthon, brought to Cologne in May 1543, revised and enlarged the doctrinal portion. The order, adopted in July, was published in October. A slightly revised German version was published in Nov. 1544. An amended Latin version was published in 1545. An English translation of the Latin version, A Simple, and Religious Consultation , was published in London on Oct. 30, 1547, and an amended edition was published in 1548. Various sections were printed separately. The 1549 BCP is indebted to this book in its calendar and in almost every rite. The Cologne chapter published a rejoinder, first in German and then in Latin, Antididagma, which supplied a few phrases in the first Prayer Book. Hermann was excommunicated and deposed by Pope Paul III in 1546 (See: An Episcopal Dictionary of the Church, ...). Hence this is an early edition, bound by the renowned English bookbinder Francis Bedford (1799-1883). The book has belonged, among others, to Henry Huth (1815-78); an English merchant banker and prominent bibliophile. Rare!


NOK 20.000
DRA215169

Dansk Engelsk Ordbok fra 1779


bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde bokbilde

WOLFF, ERNST: En dansk og engelsk Ord-Bog. Sammenskrevet af -. (1. utgave). London 1779. (Trykt . af Frys, Couchman, og Collier på Forfatterens egen Bekostning). 4to. Upaginert s. (281) bl. Samt. semsket speilbind med 5 opphøyde ryggbånd og rødt tittelfelt Fagmessig forsiktig restaurert. Bokormspor i indre falser. Noe skjoldet på de ca. 10 første bl.


Ernst Wolff (1734-1808) var norsk forretningsmann fra Kristiania og dansk konsul i London, og har der formodentlig følt et sterkt behov for å lage denne første systematiske dansk-engelske ordbok. Den ble viktig for det norske handelsborgerskapets utstrakte handel med England (Jfr. bl.a. Ehrencr.-Müller IX, s. 166). En av dem var åpenbart Christian Blom (1782-1861) - sjøkaptein, skipsreder og komponist fra Drammen. På forsatsbladet står håndskrevet følgende dedikasjon: "A present to John Miller Wick 1834 from Christian Blom". Miller var formodentlig en skotsk forretningsforbindelse, som det var praktisk hadde ordboken. Men Blom var først og fremst kjent som musiker og komponist. Han skrev bl.a. musikken til Bjerregaards "Sønner av Norge", som var vår "kronede norske nasjonalsang" til den uoffisielt ble avløst av "Ja, vi elsker" tre år etter Bloms død ( Jfr. bl.a. P.O. Borgen: Drammen byleksikon s. 25). Viktig bok med spennede proviniens i et uvanlig bind!


NOK 3.500
DRA215252