Fra bokskapet

Godbiter fra bokskapet

Her er noen utvalgte eksklusive bøker fra våre innerste gjemmer: sett markøren over bildene for forstørrelse eller annet bilde.
Brukere med berøringsskjerm: trykk bildene for nytt bilde.
Bøkene bestilles ved å sette inn boknummeret (DRA######) i søkeskjemaet. Trykk deretter "bestill" etter bokbeskrivelsen som kommer opp. Eller benytt vår mail.

Kongelig forordning

bokbilde bokbilde

"FORORDNING INDEHOLDENDE NÆRMERE BESTEMMELSER angaaende bytte og byttes deling ved land-militair-etaten". Kiøbenhavn, den 10de Martii 1813. Trykt hos Johan Frederik Schultz). 8vo. 47 s. Heftet uten omslag. Gjennomgående fuktskjold. Skrift i eldre hånd på tittelbl. bl.a. "Nordre Hedemarkske" og "Totenske Compagnier". Heri inbefattet "Material-Register" og "Schema for Bytteberegninger".
NOK 400
DRA208084

 

Avtale mellom Danmark-Norge og Storbritania

bokbilde bokbilde

"RATIFICATION PAA DET ATTER IGIEN FORNYEDE OG FORLÆNGEDE CARTEL" med Hans Storbrittanniske Majestæt og Churfyrstelige Durchlauchtighed til Brunsvig-Lyneborg etc. etc. Christiansborg Slot, den 17de December, Ao. 1767. P.E. v. Gähler J.G. v. Reiche Christian. Kjøbenhavn 1767.Trykt hos Nicolaus Christian Høpffner. 8vo. (8) s. Monogrammer i tresnitt. Ettbladstrykk Mindre rifter. Gjennomgående fuktskjold. "Nr.10" i eldre hånd påført på tittelbl. Avtale mellom Danmark-Norge og Storbritania om håndtering av desertører.
NOK 400
DRA208085

Recess fra Christian IV

bokbilde bokbilde

"KONNING CHRISTIAN DEN FIERDIS RECESS, Uddragen aff atskillige Breffue oc Forordninger". Kiøbenhavn 1615. (Prentet hoss Henrich Waldkirch). Liten 4to. (19,2x15,2)cm. (19) bl s. Initialer i tresnitt. Noe yngre pappbd. med vakker blå klistermarmorert dekor og tittelfelt i rødt og gull på fordekkel. Meget pen.

En recess er et dokument som oppsummerer vedtak på møte mellom konge og riksråd, og som ved utstedelsen fikk lovs kraft. Denne er "Giffuit paa Vort Slodt Kiøbenhaffn den sidte Dag Martij Anno 1615"; altså 31/3-1615. Recessen omhandler forskjellige saker, bl.a. retten til vrak som strandet ved kysten, om skifte etter husbond, o.a. (Bibl. Dan. I, 635).

NOK 750
DRA210184

 

Dikt av Per Sivle

vossastubba vossastubba

SIVLE, PER: "Vossa-stubba". (1. utg.). Kristiania 1887. (Utgjevet av "Det norske Samlaget"). 8vo. 46 s. Orig. tyopografisk omsl. Mindre rifter langs kantene. Ryggen forsterket med tape. Materien litt flekket.
Schiøtz/Ringstrøm s. 287.
NOK 600
DRA213808

Norske manns- og kvinnenavn

norsk navnebog norsk navnebog

AASEN, IVAR. "Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne". (1. utg.). Kristiania 1878. (P.T. Mallings Boghandel). 8vo. (4), 107, (1) s. Nyere sjirtingryggbd. Pen. Litt beskåret. Ubetydelige rifter i de to siste bl. Siste side litt flekket.
Halvorsen I, s. 30.
NOK 700
DRA72486

 

Oversikt over geistlige

geistlig register geistlig register

"DANMARKS OG NORGES SAMT HERTUGDØMMENES SLESVIG, HOLSTEEN ETC. ETC. GEISTLIGE STAT, med hosføyede register, saaledes, som den befindes til November Maaneds Udgang 1785". Kiøbenhavn 1786. (trykt hos Directeur P.M. Høpffner). 8vo. 105, (26) s. Samt. marmorert pappbind. Rifter i/ved ryggstripen, forøvrig pen. Stempler på forsatsbl.
Disse oversiktene over de geistlige ble utgitt årlig i årene 1751-1800 (Bibl. Dan. III, 939).
NOK 500
DRA72536

Drama i fem akter

Bianca af Toredo Bianca af Toredo

WINCKLER, K.G.TH.: "Bianca af Toredo, Drama i fem Acter", metrisk oversat af M.A. Boye. Christiania 1822. Trykt og forlagt af Jacob Lehmann. 8vo. (6), 157, (1) s. Nyere pappbd. med sprengt dekor og skinn tittelfelt på ryggen. Mindre rifter i 2 bl., forøvrig meget pen. Navn i eldre hånd.

Karl Gottfred Theodor Winckler (el. Winkler) (f. 1775) var tysk jurist og dikter fra Dresden. "Bianca von Toredo" var hans første dramatiske verk (1806). Det ble meget populært, og ble oversatt til mange språk. Matthias Andreas Boye (1796-1872) var fra Kongsberg, ble adjunkt på nyopprettede Drammens lærde Skole i 1817 og overlærer samme steds i 1819, senere Tollkasserer i Kristiansund og i Larvig, stortingrepresentant og medlem av Vitenskapsselskapet i Trondheim. Han har dedikert denne gjendiktningen til sin kone: "Sin elskede Hustru Hanna født Birckner helliget af Oversætteren" (Jfr. Halvorsen I, s. 422).

NOK 750
DRA213867

 

Planting av piletrær

planting av pil planting av pil

DAHL, F.A.:"Om Plantning af Pil, (Salix), tjenlig til Tøndebaand, Kurvmagerarbeide og levende Hegn". Bundet sammen med: "Vandhusgjødselens Tilgodegjørelse" og "Kortfattet Anvisning til Fabrikation af Drainsrør". Christiania 1864/1865/1864. (P.T. Mallings Forlagsboghandel). 8vo. 16+16+18 s. + 2 foldede plansjer (drainsrør). Illustrert i teksten med tresnitt. Samt. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler.

Frederik August Dahl (1818-90) var den første direktør på Den høiere Landbruksskole på Ås (Halvorsen II, s. 101).

NOK 700
DRA210313

Dansk folkebok

fortunatus' pung fortunatus' pung

ANONYM:) "En Lystig Historie om Fortunatus's Pung og hans Ønskehat". Kjøbenhavn 1816. (Trykt i Thieles Bogtrykkeri). 8vo. 128 s. Tittelvignett i tresnitt. Samt. gråblått omsl. Rifter i omsl. Materien pen.

Dansk "folkebok" myntet på de brede lag, basert på gamle europeiske sagn og legender. Herværende historie er ant. av tysk opprinnelse og ble første gang trykket på tysk i Augsburg 1509. (Jfr. Nord. Leks. for Bogvæsen I, s.315 og Bibl. Dan. IV, 498). Heftet har tilhørt den no. folkelivsgransker Rikard Berge og hans signatur "R. Berge 1922" er skrevet med blyant på tittelbladet.

NOK 300
DRA210908

 

En skotte i Norge

Residence in Norway Residence in Norway

LAING, SAMUEL: "Journal of a Residence in Norway, during The Years 1834, 1835, and 1836; made with a View to inquire into the Moral and political Economy of that Country, and The Condition of its Inhabitants" (1. edition). London 1836. (Longman, Rees, Orme, Brown, Green, & Longman). 8vo. s. xii, 482, 16 (publishers list) pp. Woodcuts (of ploughs). Publ. (?!) full decorated cloth Binding nicely restaured (by Lisa Bøthun); rebacked and new end-paper. Corners bumped. Leaves nice and clean.
Chra. - Mjøsen - Dovre - Trondhjem og Nord-Trøndelag (vinteren over) og retur, samt utførlig generell beskrivelse (Schiøtz 559a).
NOK 1.850
DRA204244

Innbundet gårdsregnskap

Gaardsregnskab Gaardsregnskab

SCHRØDER, J. Gaardsregnskab for den Norske Bonde, med Et sammenhængende femaarigt Regnskab over navngiven Gaard, af -. Christiania 1860. (Feilberg & Landmarks Forlag; påklistret etikett). 8vo. (4), 57, (30) s. Nytt skinnbd. med marmorerte dekler og med orig. omsl. medbundet. Det orig. omsl. med skrammer som er fagmessig restaurert. Tabellene bakerst noe stokket om under ombrekkingen. Bi. Navn på foromsl.

Johan Christopher Hans Schrøder (f. 1824) fra Christiania ble bonde og drev gården Voll i Bærum før han emigrerte til Minnesota og ble farmer der. Senere drev han farm i Costa Rica og ble også amerikansk konsul der. Gårdsregnskapene er fra hans egen gård Voll, og er meget detaljert bl.a. med navngitte tjenestefolk og husdyr (Halvorsen V, 169). Sjelden!

NOK 750
DRA209594

 

Gammel statsvitenskap

Statsvidenskabernes Studium Statsvidenskabernes Studium

MONRAD, J.F. "Indledning til Statsvidenskabernes Studium. Den historiske Deels andet Hefte (av 2), indeholdende en Fremstilling af den romeriske Statsforfatning fra den juliske Lov til Principatet". Christiania 1860. (Trykt hos Brøgger & Christie). 8vo. (12), 304 s. Nytt blågrått helsjirtingbd. med orig. omsl. medbundet. Ubeskåret. Rifter i orig. omsl. rep. med rispapir, forøvrig meget pen.
Første hefte kom i 1854. (Halvorsen IV, 87 og Bang 595). På innsiden av foromslaget har følgende dedikasjon; "Herr Biskop Arup Med Høiagtelse ærbødigst fra Forfatteren".
NOK 900
DRA210169

Nordens mytologi

Nordens Mythologi Nordens Mythologi

WIBORG, K.F."Fremstilling af Nordens Mythologi for dannede Læsere". Kjøbenhavn 1843. (H.C. Kleins Forlag - Trykt hos Louis Klein). 8vo. (2), XX, (4), 278, (1; Rettelser), (1 blank) s. + 1 rosa blad med bokliste fra forlaget. Litografert tittelvignett. Orig. kartonert innbd. Bindet noe slitt. Noen understrekn. og anmerkn. med blyant. Nydelig håndskrevet hilsen på innsiden av forstasbladet "Til Herr Procurator Nergaard fra Bergen" fra "Ders Dem bestandig Mindende Fætter Magnus Hveberg" anno 1843.
NOK 300
DRA210729

 

Brev fra Henrik Wergeland

Wergelands brev Wergelands brev

LASSEN, H. "Breve fra Henrik Wergeland. Udgivne af -" (1. utg.). Christiania 1867. (P.T. Mallings Boghandels Forlag). 8vo. VI, (2), 183 s. Orig. blågrått dekorert helsjirtingbd. Svak i fremre, indre fals. Ryggen svakt bleket.
Boken har tilhørt Alf Collett og bærer hans navnetrekk på fribladet og hans (?) bokeiermerke (en hind) på tittelbladet.
NOK 600
DRA213839

Gudelære og heltesagn

Nordmændenes Gudelære Nordmændenes Gudelære

MUNCH, P.A. "Nordmændenes Gudelære i Hedenold, tilligemed de vigtigste Heltesagn, fremstillede av -." Christiania 1847. (Johan Dahl). 8vo. (8), 168 s. Priv. sort skinnbd. med marmorerte dekler og enkel gulldekor på ryggen. Beskjedne skader i bindet. Litt bruning på de første og siste blader i materien. Forøvrig pent eksemplar. Ex libris på forsats. Navn på smusstittelbladet. Noen marganmerkn. og understrekninger.
NOK 500
DRA208462

 

Asbjørnsen alias Bonifacius

Asbjørnsen alias Bonifacius Asbjørnsen alias Bonifacius

(ASBJØRNSEN, P. CHR.:) "Fornuftigt Madstel. En tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog af Clemens Bonifacius". Anden Udgave. Christiania 1865. (P.F. Steensballe). 8vo. (2), XVII, (3), 288 s. Samt. skinnryggbd. med marmorerte dekler Ryggen noe slitt. Nesten sprukket helt i fremre fals. Materien med tynn, gjennomgående fuktrand ved snittet.

Allerede året etter førsteutgaven (1864) av denne anonymt utgitte kokeboken, kunne Drammens Tidende på første side avsløre at den ikke ukjente eventyrsamler og forstmann P. Chr. Asbjørnsen var forfatteren. Denne andre utgaven er forøvrig den første norske kokebok som har oppskrifter med sopp (Jfr. Notaker 17.2).

NOK 1.500
DRA213349

Stålstikk til Goethes verker

Goethe bildegalleri Goethe bildegalleri

"Galleri zu Goethe's sämmtlichen Werken" nach Zeichnungen von W. Kaulbach und seinem Schülern, in Stahl gestochen von Steifensand, Weber, Merz, Thaeter, Hoffmann a.A. Stuttgart und Tübingen 1841. (J.G. Cotta'scher Verlag). 8vo. s. 40 Scenen in Stahl. Marmorierter Pappband der Zeit. Etwas berieben und bestossen. Leicht stockfleckig.
NOK 1.200
DRA210275

 

Nøkkelroman av Sigurd Christiansen

Blodet Blodet

CHRISTIANSEN, SIGURD: "Blodet". Roman. (1. utg., 1. oppl.). Kristiania 1923. (Gyldendalske Bokhandel). 8vo. (4), 404 s. Orig. brunt dekorert helsjirtingbd. Noe slitt ved kapitélene. Nesten gjennomgående fuktskjolder. Delvis sprukket i fremre, indre fals. Navn på forsatsbl. Ex libris på forsats.
Iflg. biograf Tor Bomann-Larsen er dette nøkkelromanen i forfatterskapet, og p.g.a. gjenkjenneligheten med forfatterens eget liv er den ikke med i samlede verker. Sjelden!
NOK 1.500
DRA213378

Stein Mehrens debut

bokbilde bokbilde

MEHREN, STEIN: "Gjennom stillheten en natt. Dikt av -. Oslo 1960 (Aschehoug)."
8vo. 79, (2) s. Orig. omsl. Svak kantslittasje. Vedlagt avisdikt ("Gaten til de tredve år") av Mehren har gitt litt bruning på smusstittelbl. Debut!
NOK 650
DRA214553

 

Tor Obrestads debut

bokbilde bokbilde

OBRESTAD, TOR: "Kollisjon". Dikt. Oslo 1966 (Gyldendal).
8vo. 75 s. Orig. omsl. Meget pen. Debut! (kom også samtidig med novellesamlingen "Vind").
NOK 250
DRA214552

Einar Øklands debut

bokbilde bokbilde

ØKLAND, EINAR: "Ein gul dag". Oslo 1963 (Cappelen).
8vo. 61 s. Orig. omsl. Meget pen. Debut!
NOK 500
DRA214554

 

Harald Sverdrups gjennombrudd

bokbilde bokbilde

SVERDRUP, HARALD: "Han finner sin elskede". Oslo 1953 (Aschehoug).
8vo. 59 s. Orig. omsl. Svak kantslittasje. Dikterens tredje bok, men hans egentlige debut og gjennombrudd som lyriker. Hilsen fra forfatteren (sign.) på smusstittelbladet.
NOK 500
DRA214551

Jan Erik Volds fjerde, nummerert

bokbilde bokbilde

JAN ERIK VOLD: "Svingdør". Oslo 1967. (Forening for Norsk Bokkunst).
8vo. Upaginert s. Typografi og illustrasjoner ved Kari Norby. Orig. omsl. Ryggen ubetydelig bleket, forøvrig meget pen. Nr. 196 av 700 nummererte ekemplarer.
NOK 350
DRA214550